Menu


  Szukaj
Wpisz tekst
[ Zaawansowane ]
  Informacje


  Regulamin

R E G U L A M I N


Par. 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedawca - Comsonic Artur Horszczaruk 05-091 Ząbki ul. Dzika 12,  NIP 1250189424,  Regon 369643700,   www.comsonic.pl  tel.  +48 601201318, 226161666 e-mail: comsonic@comsonic.pl
2. Regulamin skierowany jest do użytkowników sklepu, określa zasady korzystania przez nabywców w   sklepie prowadzonym przez sprzedawcę.
3. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez sprzedawcę , pozwalających użytkownikom na  zawieranie umów sprzedaży na towar dostępny  w  www.comsonic.pl
4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w sklepie na zasadach wynikających z regulaminu pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, której  przedmiotem jest sprzedaż przedmiotu na rzecz nabywcy.
5. Regulamin – regulamin sklepu.
6. Materiały – informacje na stronach internetowych sklepu, opisy, zdjęcia i ilustracje graficzne towarów.
7. Towar – produkt, asortyment rzeczy i urządzenia oferowane na sprzedaż
8. Nabywca -  konsument który w ramach sklepu zawarł umowę sprzedaży
9. Użytkownik – użytkownik internetu korzystający ze sklepu www.comsonic.pl

Par. 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Użytkownik może korzystać ze sklepu za pośrednictwem internetu przez komputer, telefon, tablet  z wykorzystaniem przeglądarki internetowej
2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, postępować zgodnie z warunkami regulaminu.
3. Dokonywanie zakupów w  www.comsonic.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem sklepu.
4. Podane przez użytkowników dane osobowe sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.
5. Wykorzystywanie przez użytkownika nazwy sprzedawcy, logo sklepu, materiałów oraz innych składników sklepu w tym elementów graficznych i opisowych sklepu bez zgody sprzedawcy jest zabronione.
6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego login i hasło dostępu do logowania w sklepie.

Par. 3 INFORMACJA O TOWARACH
1. Asortyment towarów dostępny w sklepie podzielony jest na kategorie i podkategorie.Kategoria używane oferuje asortyment  używany, w pozostałych kategoriach sprzedawany jest towar nowy na gwarancji.
2. Cena towaru podana jest w walucie polskiej  (brutto) z podatkiem vat bez kosztów dostawy.

Par. 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Użytkownik przeglądając asortyment w sklepie zapoznaje się z właściwościami towaru opisem, cechami, parametrami, ceną i kosztami dostawy, informacje te umożliwiają użytkownikowi podjecie decyzji zakupu.
2. Wybrane towary użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku. Po ostatecznym wyborze użytkownik zostaje skierowany do  formularza służącego do składania zamówień w sklepie. Wybiera formę płatności sposób dostawy wypełnia adres dostawy,  dokument sprzedaży, dane do faktury, dane kontaktowe oraz uwagi jeśli takie posiada.
3. Po złożeniu prawidłowego zamówienia sprzedawca przesyła niezwłocznie użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Ewentualne pomyłki nabywcy  co do sposobu realizacji dostawy i płatności uzgadniane są niezwłocznie.

Par. 5  FORMY PŁATNOŚCI

1. Użytkownik przy składaniu zamówienia ma możliwość wyboru form płatności płatność przy odbiorze, płatność "za pobraniem",  przelew bankowy. Wybór ten użytkownik łączy z właściwym sposobem dostawy (koszty dostawy).
2. Ceny w sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek vat. Koszty dostawy podane są we właściwej zakładce "KOSZT WYSYŁKI"   są cenami brutto.
3. Dane do przelewu bankowego: Comsonic ul. Dzika 12, 05-091 Ząbki, Rachunek mBank 56 1140 2004 0000 3002 7756 5437. W tytule przelewu należy wpisać  numer zamówienia.
4. Zgodnie z dyspozycja klienta sprzedawca wystawia dokument sprzedaży - fakturę VAT.
5. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty za zamówiony w sklepie towar oraz ponosi koszty dostawy, z wyjątkiem odbioru i płatności osobistej.

Par. 6  REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  od  godz. 9.00 - 17.00

Par. 7  DOSTAWA TOWARÓW
1. Dostawa towarów odbywa się na terytorium naszego kraju pod adres wskazany w zamówieniu.
2. Dostępne formy dostawy kurier, poczta.
3. Czas dostawy uzależniony od wybory formy dostawy, trwa do 7 dni roboczych.

Par. 8  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Nabywca ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2.Dla zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej lub za pomocą  poczty elektronicznej.
3. Jeśli dochodzi do zwrotu produktu zakupionego na odległość koszt odesłania towaru ponosi nabywca w ramach bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na adres podany w regulaminie w par 1. pkt.1.
5. Sprzedawca przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
6. Sprzedawca przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Par. 9  WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMIA
1. Telefony, telefaksy, centrale telefoniczne inny osprzęt, asortyment firm Panasonic, Gigaset, Swissvoice objęty jest  gwarancją producenta.
2. Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi w formie elektronicznej lub pisemnej.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   imię, nazwisko, adres, adres e-mail nabywcy
   datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
   przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania nabywcy
   wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
4. Rozpoznanie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5.O rozstrzygnięciu reklamacji nabywca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listownie.
6. Konsument nabywca może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy –  tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz.

Par. 10  Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Nabywca posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (stały  polubowny sąd konsumencki, powiatowy lub miejski, rzecznik konsumentów)

Par. 11  POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych sklepu www.comsonic.pl jest firma Comsonic .
2. Dane gromadzone są tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej transakcji. Podane przez użytkowników dane osobowe sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.
3. Dane ze sklepu w każdej chwili można usunąć na żądanie osoby zarejestrowanej.

Par. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, (Ustawa z   dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827), przepisy Kodeksu cywilnego)
2. Regulamin obowiązuje z dniem 15.01.2015r
3. Zmiana regulaminu nie dotyczy transakcji zawartych przed wejściem w życie nowego regulaminu
.

 


  Koszyk
Na razie jest pusto
  Logowanie

Warning: session_name(): session.name cannot be a numeric or empty '' in /inc/ogolne_funkcje.php on line 1660
Email:

Hasło:SSL włączone
>> Nowy klient <<
  Komunikaty
- Videodomofony - Sprzedajemy oraz instalujemy nowoczesne rozwiązania technic ...Więcej
- Sprawdź nasz sprzęt używany... -  Prosimy o zapoznanie się ...Więcej
- Masz pytania ? dzwoń...0(22)616-16-16 - ...Więcej

[ Wszystkie komunikaty ]
  Ostatnio dodane
KX-TGH710PDS
KX-TGH710PDS

Cena: 279.00


Yealink BT40 adapter bluetooth
Yealink BT40 adapter bluetooth

Cena: 134.00


Yealink WF40 adapter Wi-Fi
Yealink WF40 adapter Wi-Fi

Cena: 134.00


  Popularne
Adapter słuchawkowy RJ9-wtyk / 2xJack 3,5mm-gniazdo
Adapter słuchawkowy RJ9-wtyk / 2xJack 3,5mm-gniazdo

Cena: 24.99


Adapter słuchawkowy RJ9-wtyk / 2xJack 3,5mm-gniazdo
Adapter słuchawkowy RJ9-wtyk / 2xJack 3,5mm-gniazdo

Cena: 24.99


KX-TDA0103X
KX-TDA0103X

Cena: 4283.00


  Informacje

Strona głowna

Oprogramowanie sklepu: www.netidea.pl
Copyright (C) 2002-2008
Strona, na której się znajdujesz wykorzystuje pliki cookies (pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika), które wykorzystywane są m.in. do analizowania ruchu, logowania, dopasowania wyglądu oraz treści strony do indywidualnych potrzeb odwiedzającego. Wykorzysując ustawienia przeglądarki z włączoną obsługą cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie chcesz aby pliki były zapisywane zmień ustawienia przeglądarki. Więcej informacjii. Akceptuję